Στα πλαίσια της εναρμόνισης μας με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ/G.E 679/2016) σας ενημερώνουμε για το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας. Για την ολοκλήρωση αποστολής email απαιτείται η συναίνεση σας.

Προβολή - Συναίνεση
Η Εταιρία με την επωνυμία «ΛΙΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νομίμως, σας ενημερώνει με το παρόν, για τη σύννομη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των δεδομένων σας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) περί νομιμότητας της επεξεργασίας και ζητά την παροχή της ρητής συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016), σχετικά με την αποδοχή της συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών σας δεδομένων για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της σκοπών και ειδικά για την εκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας.
Δηλώνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDRP), ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την ΛΙΒΑΡΔΑΣ Α.Ε., παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη την συγκατάθεση μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

ΕΔΡΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΒΙ.ΠΕ Θέρμης
57001 Θεσσαλονίκη
Tηλ. 2310 463784
Email. info@livardas.gr

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Λεωφ. Βουλιαγμένης 122
16777 Ελληνικό
Tηλ. 210 9609200
Email. athens@livardas.gr

Ωράριο: Κατόπιν ραντεβού

*450m από τη στάση μετρό Αργυρούπολης. Διατίθενται θέσεις πάρκινγκ.