Πετσέτες

Πετσέτες

Sol's

Island 30 - 89200

Πετσέτα χεριών επισκεπτών
Sol's

Island 100 - 89002

Πετσέτα μπάνιου μεγάλη
Sol's

Bayside 70 - 89008

Πετσέτα μπάνιου μεγάλη
Sol's

Bayside 100 - 89009

Πετσέτα μπάνιου μεγάλη
Sol's

Atoll 50 - 01209

Πετσέτα μεσαίο μέγεθος
Sol's

Lagoon - 89006

Πετσέτα θαλάσσης
Sol's

Atoll 100 - 02936

Πετσέτα μπάνιου μεγάλη
Sol's

Peninsula 100 - 03097

Πετσέτα μπάνιου μεγάλη