Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η LIVARDAS Α.Ε. είναι το δηµιούργηµα του Απόστολου 

Λιβάρδα και ενσωµατώνει το όραµά του για µια εταιρεία µε
δυναµικό
και σταθερά ανοδικό προσανατολισµό,
µε σταθερές αρχές και
αξίες σε όλη την πορεία της, από τα
τέλη της δεκαετίας του '60
έως και σήµερα.

Η ιστορία της LIVARDAS Α.Ε. ξεκινάει το 1968 από το
χώρο
της παραγωγής t-shirt, µε έντονη
δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια.

Τη δεκαετία του '80, όταν το καπέλο και το µπλουζάκι
µετατρέπονται σε δυναµικά διαφηµιστικά οχήµατα
στον τότε ανερχόµενο χώρο της διαφήµισης,
η εταιρεία στρέφεται αποκλειστικά στην παραγωγή τους.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Οι συνεχείς επενδύσεις σε υποδοµές και ανθρώπινο
δυναµικό της προσδίδουν έναν ιδιαίτερα διακριτό ρόλο
στο χώρο του χονδρικού εµπορίου διαφηµιστικών ειδών,
ενδυµάτων και αθλητικών ειδών στην Ελλάδα,
την Κύπρο και τα Βαλκάνια.
Στα δυνατά στοιχεία της εταιρείας καταγράφονται οι
πολύχρονες, σταθερές συνεργασίες µε αξιόπιστους
οίκους του εξωτερικού, η τεράστια γκάµα προϊόντων,
η σταθερή ποιότητα, η συνεχής αναζήτηση καινοτόµων
προϊόντων και υπηρεσιών, τα τεράστια αποθέµατα ώστε
να καλύπτονται άµεσα οι ανάγκες των πελατών της, αλλά
και η ταχύτητα ανταπόκρισης στις παραγγελίες.

Συνοψίζοντας, η αξιοπιστία για τη LIVARDAS A.E.
αποτελεί βασική αξία και αυτοσκοπό.